Politika privatnosti

Politika privatnosti

Decorambient doo je posvećen zaštiti svih informacija koje sakuplja i čuva o Vama, kroz odeljak Politika privatnosti. Korisnici našeg sajta prihvataju da se podaci o njima koriste u skladu sa ovom stranicom – Politika privatnosti.

Decorambient doo sakuplja minimalnu količinu informacija o Vama u svrhu pružanja kvalitetne usluge. Politika privatnosti ukazuje na sve procese koji mogu rezultirati sakupljanjem podataka o Vama. Vaša poseta našem sajtu daje nam pravo za prikupljanje pomenutih informacija.

Korišćenje prikupljenih informacija od korisnika

Decorambient doo može sakupljati sve informacije koje nam šaljete zavisno od tipa formulara koje popunjavate uključujući ime, adresu, broj telefona, faksa, e-mail adresu, kao i ostale podatke koje možete ostaviti na sajtu. Ostale informacije koje mogu biti zahtevane u skladu sa promenama koje su naznačene na sajtu.

Decorambient doo koristi sakupljene informacije prvenstvano u svrhu obrade zahteva korisnika i posetioca sajta. Sve standardne mere predostrožnosti se preduzimaju kako bi se sprečio neovlašćen pristup ovim podacima. Od korisnika se može zahtevati naknadna provera identiteta kako bi informacije o nalozima bile potpune. Decorambient doo će povremeno slati newsletter na primarni kontakt e-mail, a korisnici imaju mogućnosti da se ispišu sa ove mailing liste.

Decorambient doo ne razmenjuje ni jednu informaciju o korisnicima sa trećim licima. Decorambient doo može koristiti informacije u cilju održavanja kontakta sa korisnicima i obaveštavanja o razvoju našeg biznisa. I ovom slučaju korisnici imaju mogućnost da se ispišu sa mailing liste. Ukoliko u nekom trenutku u budućnosti budemo primorani da otkrijemo sakupljene informacije trećoj strani (npr. državnim organima), o tome će korisnik biti obavešten i dati svoju saglasnost.

Decorambient doo može povremeno objaviti informacije opšteg tipa trećim licima – na primer, broj posetilaca sajta koji su popunili neku online prijavu, ali pritom nikada neće uključiti informacije pomoću kojih bi se mogli identifikovati pojedinci, osobe koje su popunile pomenutu formu.

Odricanje od odgovornosti

Decorambient doo nije odgovoran za sadržaj informacija objavljenih od strane korisnika putem opcije “Komentar kupca”. Decorambient doo nije u obavezi da prati pisanja korisnika u komentarima i samim tim se ne smatra odgovornim za bilo koja saopštenja, bez obzira da li proizilaze ili ne iz zakona o autorskim pravima, kleveti, privatnosti ili drugog.

Garancije

Decorambient doo garantuje da striktno primenjuje sve standardne bezbednosne mere štiteći lične podatke sakupljene od svojih korisnika. Ovo uključuje ali nije ograničeno sa: pristupom ličnim podacima sa lozinkom, ograničenim pristupom osetljivim podacima, enkriptovanim transfer osetljivih podataka poslatih od strane korisnika na Decorambient doo formama za prijavu, naručivanje itd. Ipak, mogu postojati propusti vezani za bezbednost koji nisu pod kontrolom Decorambient doo.

Odlukom da kompaniji Decorambient doo obezbedi lične informacije korisnik razume i slaže se sa činjenicom da bezbednost, integritet i privatnost njegovih podataka ne može biti 100% garantovana. Decorambient doo zadržava pravo da bilo kada izmeni ovu Politiku privatnosti. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na sajtu decorambient.com. Korisnik se obavezuje da povremeno pročita ovu politiku privatnosti kako bi bio upoznat sa eventualnim izmenama iste. Ukoliko korisnik nastavi da koristi sajt i usluge Decorambient doo nakon bilo koje nove verzije politike privatnosti, podrazumeva se da je istu prihvatio kao važeću, kao i Prava i obaveze potrošača, i Uslove korišćenja sajta.

Politika privatnosti

Za sva pitanja, zahteve ili pritužbe u vezi sa primenom ove politike ili za ostvarivanje Vaših prava vezanih za zaštitu ličnih podataka možete se obratiti kontakt osobi za zaštitu ličnih podataka:  e-mail zastitaprivatnosti@decorambient.com, adresa: Decorambient doo, Filipa Kljajića 22, 24000 Subotica, sa napomenom „Kontakt osobi za zaštitu ličnih podataka“