Geodezija i legalizacija objekata

Geodezija i legalizacija objekata

Geodezija

Vršimo geodetske usluge snimanja objekata, parcela, izradu geodetskih elaborata za potrebe legalizacije objekata, omeđavanje parcela, kolčenje novih objekata, idealne deobe, kontrolau temelja i objekata prilikom izgrdanje kao i visinu slemena.

Geodetske usluge vršimo sa profesionalnom geodetskom opremom Leica i Carl Zeiss.

Naša prednost je u tome što na jednom mestu možete da završite i geodetski i projektantski deo posla, projektovanja i legalizacije postojećih i novih objekata.