Geodezija i legalizacija objekata

Geodezija i legalizacija objekata

GeodezijaGeodezija i legalizacija objekata je trenutno još uvek aktuelna tema i vlasnici objekata se još uvek bore za svoja prava, ako ste i Vi jedni od tih, javite nam se da Vam pomognemo.

Vršimo geodetske usluge snimanja objekata, parcela, izradu geodetskih elaborata za potrebe legalizacije objekata, omeđavanje parcela, kolčenje novih objekata, idealne deobe, kontrolau temelja i objekata prilikom izgrdanje kao i visinu slemena.

Geodetske usluge vršimo sa profesionalnom geodetskom opremom Leica i Carl Zeiss.

Naša prednost je u tome što na jednom mestu možete da završite i geodetski i projektantski deo posla, projektovanja i legalizacije postojećih i novih objekata.